Wise Words

Wise Words

Wise Words

Wise Words

Wise Words

Wise Words

Wise Words

Jutro

Jutro koje sunce čeka.

Jedno, od 3 najduža dana.

Uvažiti zakone svemira.

Wise Words

Wise Words

%d bloggers like this: